Skip to main content
 • Hur går doftprovet går till.
 • Innan en hund tillåts tävla behövs ett godkänt doftprov för aktuell klass. Doftprovet genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft som den ska söka efter under tävling. Ett godkänt doftprov gäller hela hundens liv och för alla förare som vill tävla med hunden.
 • Ett doftprov består av tolv behållare, där en av dem innehåller måldoften i form av hydrolat. Hunden ska identifiera rätt behållare inom tre minuter.
 • Doftprov kan genomföras inomhus eller utomhus.
 • De hydrolater som används i doftprov är:
 • NW1: Eukalyptus
 • NW2: Lagerblad
 • NW3: Lavendel
 • Behållare
 • De behållare som används vid ett doftprov är alltid av kartong, minst 30 cm x 20 cm x 10 cm, dvs som en calzone-pizzakartong. Kartongerna ligger i en rad eller i två rader med sex kartonger. 
 • Störningsdofter
 • Vid doftprov inför NW2 och NW3 ska det förekomma minst två olika störningsdofter vilka ska placeras ut separat i minst sex av behållarna som saknar hydrolat.
 • Tidtagning
 • För ett godkänt doftprov ska hunden identifiera rätt behållare inom tre minuter.
 • Tiden startar när hund eller förare passerar angiven startlinje alternativt när domaren muntligen meddelar att tiden startar. Tidtagaren meddelar föraren när 30 sekunder av den utsatta tiden återstår.
 • Genomförande
 • Hund och förare får vandra upp och ner utefter raderna med behållare hur många gånger de vill under de tre minuter de har på sig att lokalisera behållaren med hydrolat. Föraren får påvisa hunden på behållarna hur mycket denna vill under söktiden.
 • När föraren bedömer att hunden hittat doftgömman meddelar föraren detta genom att tydligt säga ”markerat”.
 • När föraren meddelat ”markerat” stoppas tiden. Domaren meddelar om det är rätt eller fel. Föraren ska på fråga från domaren kunna visa var hunden påvisade gömman.
 • Resultat
 • När föraren fått bekräftelse på att hunden har lokaliserat rätt behållare har hunden erhållit ett godkänt doftprov och provet avslutas.
 • Eventuella fel som hunden gör efter det att domaren har lämnat bekräftelse på att hunden har lokaliserat rätt behållare ska inte ingå i bedömningen av doftprovet.
 • Belöning
 • Föraren får belöna sin hund under pågående prov. Föraren ansvarar för att smitta vid gömma ej uppstår vid belöning.
 • Underkännande
 • Ekipaget underkänns om:
 • föraren meddelar ”markerat” utan att hunden är vid rätt behållare
 • föraren pekar ut fel behållare efter att denna har meddelat ”markerat”
 • föraren chansar på en behållare men hunden visar inga tecken på att känna igen doften
 • hunden uträttar sina behov under pågående sök
 • föraren avsiktligen vidrör en kartong
 • hunden avsiktligen har sönder en eller flera kartonger vid provtillfället.
 • Det är tillåtet att hunden lägger en tass eller buffar på en kartong under doftprov. Hund som biter, krafsar ordentligt eller sliter i kartongen blir underkänd.
 • Det här är en sammanfattning av reglerna. Det kompletta regelverket för doftprov finns i filarkivet.
 • Du anmäler dig till doftprov i tävlingssystemet SNWK Tävling.  Innan du kan anmäla dig behöver du skapa ett förarkonto. Här hittar du en instruktion hur du skapar ett sådant konto.
Just dog It!
Average rating:  
 0 reviews